navy.stoczniowy.pl

twoje źródło informacji

Życzenia Dowódcy Garnizonu Gdynia z okazji 102. rocznicy utworzenia Marynarki Wojennej

Panie, Panowie Oficerowie, Podoficerowie, Marynarze i Żołnierze, Pracownicy Resortu Obrony Narodowej jednostek i instytucji Garnizonu Gdynia!

28 listopada 1918 roku Marszałek Józef Piłsudski swym rozkazem polecił utworzyć Marynarkę Polską. Zapis ten otworzył nowożytną kartę historii Polskiej Marynarki Wojennej. Choć morska aktywność Polaków trwa od 1000. lat, to dopiero powyższy dokument dał nam poczucie posiadania Marynarki Wojennej z prawdziwego zdarzenia. Pragnę podkreślić, że polscy marynarze zawsze pamiętali o swych tradycjach i korzeniach, a polskie okręty na swych burtach nieprzerwanie dumnie nosiły nazwy poprzedzone literami „ORP”. Jesteśmy dumni z faktu, że w dziejach Polski, w najtrudniejszych jej momentach i dla naszego narodu, nigdy nie zabrakło ludzi w marynarskich mundurach. To oni wnieśli też znaczący wkład w urzeczywistnienie odwiecznych marzeń o Polsce nad Bałtykiem. W dniu naszego święta nie sposób zapomnieć także o dokonaniach polskich marynarzy zapisanych złotymi zgłoskami na kartach historii, a przypominających bohaterstwo i daninę krwi w walkach  wojny 1920 r., w obronie Warszawy, marynarzy Pułku Morskiego, Flotylli Wiślanej, Flotylli Pińskiej, obrońców polskiego Wybrzeża 1939 r., marynarzy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” i  marynarzy Oddziału Polskiej Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii, ale także wzruszających zaślubin Polski z Morzem z 10.02.1920 r. To ogromny militarny i ludzki wysiłek naszych poprzedników, a także ciężar odbudowy morskiego państwa, który powinniśmy mieć w naszych sercach i umysłach. To ogromny dorobek i dziedzictwo, które stanowią wspaniały kapitał do budowy naszej współczesności. Pamięć o dokonaniach polskich marynarzy i żołnierzy na przestrzeni 102. lat dziejów Marynarki Wojennej RP powinna obligować nas do dumy ze służby i pracy dla Polskich Sił Zbrojnych. Choć i współcześnie przeżywamy wiele trudności, to mają one zgoła inny charakter i wymiar. Dziś tworzymy Wojsko Polskie i jego instytucje na fundamencie wolnego, niepodległego państwa, a to jest wartością nie do przecenienia. Powinniśmy zawsze o tym pamiętać. W tym uroczystym dniu Święta Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej składam kadrze, i pracownikom wojska, wszystkim tym, którzy przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania  jednostek i instytucji Garnizonu Gdynia serdeczne podziękowania za trud, wysiłek i wyrzeczenia, poniesione często kosztem rodziny, na rzecz odpowiedzialnej i trudnej służby oraz pracy w naszym nadmorskim garnizonie. Z okazji naszego pięknego święta, serdecznie Państwa pozdrawiam i życzę wszystkim wiele wytrwałości w służbie i pracy oraz satysfakcji ze wspólnego dorobku.   Z wyrazami szacunku

kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec Dowódca Garnizonu Gdynia

źródło: 3FO

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY