navy.stoczniowy.pl

twoje źródło informacji

Zakończenie praktyk morskich na ORP Wodnik

W piątek 19 lutego, po dwutygodniowym rejsie do portu w Gdyni powrócił okręt szkolny ORP Wodnik. Okręt przebył ponad 2300 mil morskich. W czasie rejsu podchorążowie studiujący w Akademii Marynarki Wojennej odbywali praktyki oficerskie i marynarskie.

W poniedziałek 8 lutego, ORP Wodnik wyszedł w rejs z 63 studentami pierwszego i piątego roku Akademii Marynarki Wojennej. Dzisiaj słuchacze AMW zakończyli zimową praktykę okrętową. W trakcie rejsu, oprócz utrwalania wiedzy z zakresu nawigacji, mieli także okazję zapoznać się z trudnymi warunkami nawigacyjno-hydrograficznymi panującymi zimą na Bałtyku. Podchorążowie, cyklicznie odbywają praktyki morskie. Poznają zasady prowadzenia nawigacji podczas pełnienia wachty morskiej, a także wyposażenie nawigacyjne okrętu. Sprawdzili w praktyce zasady jego organizacji bojowej i codziennej. Mieli możliwość m. in. prowadzić nakres drogi na mapie, określać pozycję okrętu, wykonywać pomiary hydrometeorologiczne, jak również prowadzić dziennik nawigacyjny. Trasa rejsu ORP Wodnik przewidywała nawigowanie na akwenach Morza Bałtyckiego.

Powracających z morza studentów Akademii Marynarki Wojennej w Porcie Wojennym Gdynia powitali między innymi dowódca 3. Flotylli Okrętów kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec oraz rektor-komendant AMW kontradmirał Tomasz Szubrycht oraz dowódca Dywizjonu Okrętów Wsparcia kmdr Robert Szymaniuk.

Praktyki na okrętach MW oraz w jednostkach brzegowych MW są stałym elementem programu kształcenia przyszłych oficerów w Akademii Marynarki Wojennej. W programie studiów każdy rok kończy się praktykami. Jeszcze zanim rozpoczną się studia przyszli podchorążowie przechodzą szkolenie „unitarne”, podczas którego uczą się regulaminów, musztry, zasad bezpieczeństwa, posługiwania się bronią i sprzętem wojskowym oraz uczestniczą w swym pierwszym rejsie na okręcie.

Okręt szkolny ORP Wodnik czynnie uczestniczy w procesie wyszkolenia przyszłego oficera i podoficera Marynarki Wojennej RP. Na okręcie prowadzone są praktyki kandydackie, praktyki nawigacyjno – szkoleniowe oraz praktyki podoficerskie, w czasie których studenci zapoznają się z warunkami służby na okrętach Marynarki Wojennej.

Praktykanci uczestniczą w procesie dowodzenia zasobami ludzkimi, szkolenia techniczno – specjalistycznego, użycia uzbrojenia i długotrwałego obsługiwania mechanizmów. Zapoznają się też ze środkami ratunkowymi i zasadami postępowania w warunkach zagrożenia życia na morzu. Poznają tradycje Marynarki Wojennej, mają możliwość praktycznego zastosowania „Regulaminu służby na okrętach MW RP”, „Ceremoniału morskiego” oraz „Metodyki szkolenia bojowego”. Uczestniczą w uroczystościach rocznicowych i patriotycznych godnie reprezentując biało-czerwona banderę na morzach i oceanach świata.

źródło: 3.FO

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY