navy.stoczniowy.pl

twoje źródło informacji

Szkolenie poligonowe jednostek brzegowych 3.FO

Na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych (CPSP) w Ustce trwa szkolenie marynarzy Morskiej Jednostki Rakietowej (MJR), 9. Dywizjonu Przeciwlotniczego (9dplot) oraz 43. Batalionu Saperów Flotylli Obrony Wybrzeża (43bsap FOW). Ćwiczące jednostki wizytował dowódca 3. Flotylli Okrętów kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec.

Dla pododdziałów Morskiej Jednostki Rakietowej głównym celem szkolenia jest zgrywanie bojowe baterii ogniowych, przeprowadzenie ćwiczenia taktyczno – specjalnego oraz doskonalenie i sprawdzenie skuteczności prowadzenia ognia przez pododdziały przeciwlotnicze. Dywizjon ogniowy trenuje m. in. praktyczne działanie pododdziału podczas kierowania ogniem oraz doskonali umiejętności wykorzystania warunków terenowych w organizowaniu i prowadzeniu działań bojowych. Żołnierze wykazują się wysokim poziomem przygotowania i zdolnością adaptacji do działania w trudnych warunkach atmosferycznych przy zachowaniu dużej intensywności szkolenia.

Na usteckim poligonie 9.dplot realizuje także ćwiczenie taktyczno-specjalne zgrywające dywizjon, mające na celu przygotowanie dowództwa, sztabu i pododdziałów do planowania, organizowania i prowadzenia działań bojowych zgodnie z przeznaczeniem. Jednym z elementów ćwiczenia jest zgrywanie systemu dowodzenia, wykonywanie zadań bojowych oraz realizacja zabezpieczenia logistycznego i bojowego. Jednocześnie sprawdzane są możliwości sprzętu w warunkach poligonowych, jak również umiejętności maskowania stanowisk ogniowych. Kulminacyjnym momentem podczas szkolenia poligonowego są zaliczeniowe zadania ogniowe z użyciem zmodernizowanych armat kalibru 57 mm S-60MB, armat przeciwlotniczych ZU-23-2 oraz przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych GROM.

Pododdziały przeciwlotnicze MJR i 9. dplot szkolenie na CPSP w Ustce poprzedziły cyklem wieloetapowych, złożonych treningów na przykoszarowych placach ćwiczeń w jednostkach wojskowych. Położono w nich szczególny nacisk na doskonalenie umiejętności specjalistycznych i ogólnowojskowych oraz przygotowanie sprzętu do działania w ciężkich warunkach poligonowych. Doskonalono również tematykę związaną z obsługą systemów dowodzenia i łączności, jak również umiejętności dowódców w procesie planowania obrony powietrznej.

Do głównych umiejętności, które doskonalą na poligonie w Ustce saperzy 43. bsap FOW należą m.in. prace minerskie w gruntach, rozbudowa inżynieryjna terenu, budowa i pokonywanie zapór oraz szkolenie ogniowe. Głównym celem szkolenia jest doskonalenie nabytych umiejętności pododdziałów w samodzielnym wykonywaniu zadań wsparcia inżynieryjnego. Żołnierze kompanii saperów ćwiczyli sporządzanie ogniowych i elektrycznych sieci wybuchowych, wykonywanie ukryć oraz zapór inżynieryjnych z wykorzystaniem bojowych środków minersko-zaporowych na lądzie, natomiast kompania techniczna doskonaliła swoje umiejętności w zakresie rozbudowy inżynieryjnej terenu.

Szkolenia poligonowe są stałym elementem systemu szkolenia sił Marynarki Wojennej. Stanowią one przygotowanie do działań w warunkach bojowych, a także pozwalają utrzymać ciągłą gotowość do reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Morska Jednostka Rakietowa im. kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego przeznaczona jest do zwalczania (niszczenia, obezwładniania) nawodnych sił okrętowych przeciwnika, osłony głównych Baz Morskich (Punktów Bazowania, Punktów Manewrowego Bazowania) Marynarki Wojennej, rejonów dogodnych do lądowania desantu morskiego oraz ważnych obiektów wojskowych i przemysłowych rozmieszczonych na wybrzeżu. Ze względu na duże możliwości manewrowe oraz dużą skuteczność ognia, MJR odgrywa znacząca rolę w zapewnieniu swobody działania własnych sił okrętowych w akwenie Morza Bałtyckiego. Zdolny jest, we współdziałaniu z głównymi siłami morskimi Marynarki Wojennej, do obrony wybrzeża morskiego, osłony morskiej komunikacji na przybrzeżnych torach wodnych oraz wsparcia działań bojowych Marynarki Wojennej i Wojsk Lądowych w operacjach obronnych. Miejscem stałej dyslokacji MJR są Siemirowice.

9. Dywizjon Przeciwlotniczy jest oddziałem taktyczno – ogniowym przeznaczonym do osłony stanowisk dowodzenia, baz morskich, punktów manewrowego bazowania oraz innych obiektów Marynarki Wojennej. Dywizjon jest zdolny samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi środkami przeciwlotniczymi zwalczać cele powietrzne pojedyncze oraz grupowe, lecące z dowolnego kierunku na małych i średnich wysokościach niezależnie od warunków atmosferycznych, pory roku i doby.

43. Batalion Saperów Flotylli Obrony Wybrzeża stacjonuje na Półwyspie Helskim w miejscowości Rozewie i wchodzi w skład 3 Flotylli Okrętów. Głównym zadaniem 43 batalionu saperów jest zabezpieczenie inżynieryjne działań sił 3. FO, między innymi tworzenie zapór inżynieryjnych, wykrywanie i likwidacja niewybuchów, utrzymywanie infrastruktury baz morskich, organizacja punktów poboru i oczyszczania wody, likwidacja zniszczeń i rozpoznanie inżynieryjne sił przeciwnika. Dodatkowo w składzie batalionu funkcjonuje pododdział chemiczny przeznaczony do realizacji przedsięwzięć umożliwiających wykonanie zadań zespołów okrętów i jednostek brzegowych w warunkach zagrożenia skażeniami, użycia przez przeciwnika broni masowego rażenia oraz skażeń środkami promieniotwórczymi, biologicznymi i chemicznymi, spowodowanymi zdarzeniami CBRN (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear), a także likwidacji skutków użycia broni masowego rażenia i klęsk żywiołowych.

źródło: 3.FO

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY