navy.stoczniowy.pl

twoje źródło informacji

Szkolenie Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW

Zgrywanie sił Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW w realizacji nawigacyjno-hydrograficznego zabezpieczenia działań MW w warunkach wystąpienia nowoczesnych zagrożeń było głównym celem ćwiczenia, które odbywało się w dniach 19-22 kwietnia, w portach, pasie nadbrzeżnym oraz na wodach Zatoki Gdańskiej.

Szkolenie dywizjonu miało za zadanie doskonalić nie tylko działanie pododdziałów, ale przede wszystkim przygotować organy dowodzenia do kierowania podległymi siłami w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych zakłóceń.

Jednostki pływające z Grupy Kutrów i Motorówek wykonywały sondaże na podejściach do portów Zatoki Gdańskiej, a Zespół Pomiarowy trenował przemieszczanie na dużą odległość oraz zbieranie informacji geoprzestrzennej w strefie przybrzeżnej w warunkach wystąpienia zakłóceń.

W ramach ćwiczenia motorówka hydrograficzna MH-3 realizowała współpracę ze śmigłowcami Brygady Lotnictwa MW w zakresie wykrywania nielegalnych prób imigracji i wtargnięcia na nasze terytorium drogą morską.

Pododdziały dywizjonu sprawdziły także  swoje umiejętności w zakresie wykrywania, identyfikowania i przeciwdziałania zagrożeniom, które mogą nieść ze sobą bezzałogowe środki latające. W związku z tym, że jednym z takich zagrożeń jest przenoszenie i rozpylanie materiałów promieniotwórczych, dywizjon nawiązał współpracę z kompanią chemiczną 43. Batalionu Saperów FOW, w celu przeprowadzenia całkowitej likwidacji skażeń, zarówno jednostek pływających, jak i pododdziałów brzegowych dywizjonu.

***

Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego MW jest dywizjonem morskim z autonomicznymi systemami radionawigacyjnymi i geodezyjnymi, z własną bazą środków transportowych, podlegającym dowódcy 3. Flotylli Okrętów. Wykonuje zadania z zakresu nawigacyjno-hydrograficznego zabezpieczenia działań sił Marynarki Wojennej zgodnie ze standardami NATO i Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (IHO) w ścisłej współpracy z Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej. Ponadto dZH MW bierze udział w procesie szkolenia morskiego słuchaczy Akademii Marynarki Wojennej.


źródło: 3.FO/Tekst: kmdr ppor. Katarzyna Bober
Foto: Archiwum dZH MW

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY