navy.stoczniowy.pl

twoje źródło informacji

Święto Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego

2 kwietnia, z okazji święta jednostki, wiceadmirał Krzysztof Jaworski wręczył wyróżnienia przyznane przez Prezydenta RP oraz Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Uroczystość rozpoczęła się od odczytania postanowienia Prezydenta RP, rozkazu Dowódcy Operacyjnego RSZ oraz rozkazu okolicznościowego Dowódcy Centrum Operacji Morskich – Dowódcy Komponentu Morskiego. Morskim Krzyżem Zasługi wyróżniony został zastępca dowódcy COM – DKM kmdr Andrzej Ogrodnik. Wiceadmirał Krzysztof Jaworski wręczył także Odznaki Honorowe Marynarki Wojennej oraz tytuły Zasłużonego Żołnierza Rzeczypospolitej Polskiej.

Centrum Operacji Morskich utworzono 1 lipca 2002 roku w związku z koniecznością dostosowania struktur systemu dowodzenia Sił Zbrojnych RP do standardów i wymagań NATO. Nowa jednostka, która miała zajmować się dowodzeniem siłami morskimi w czasie kryzysu i wojny powstała z połączenia istniejącego Stanowiska Dowodzenia Marynarki Wojennej wzmocnionego wydzielonymi strukturami sztabu i logistyki. W ciągu dwóch lat funkcjonowania zadania COM były rozszerzane i zmieniane, co w efekcie doprowadziło do gruntowniej restrukturyzacji, która miała miejsce w lipcu 2004 roku. Na lipiec 2004 datuje się również osiągnięcie gotowości operacyjnej jednostki, czyli przejęcie pełnego dowodzenia siłami Marynarki Wojennej. Przez kolejnych 9 lat Centrum Operacji Morskich funkcjonowało w strukturach złożonych z dowództwa, pionów funkcyjnych planowania operacji i działań bieżących oraz sztabu. Kolejną restrukturyzację jednostki przeprowadzono 1 lipca 2013 roku rozbudowując jej struktury o nowe komórki wewnętrzne, w tym między innymi pion rozpoznawczy. Wtedy też zmieniła się nazwa jednostki na Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego. W 2014 roku weszła w życie reforma systemu dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP, w wyniku której w miejsce dotychczasowych Dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych utworzono Dowództwo Generalne RSZ oraz Dowództwo Operacyjne RSZ. W wyniku tej reformy ponownemu przeformowaniu poddano także COM – DKM. Zmieniła się też podległość jednostki. Od 1 stycznia 2014 roku Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego podlega bezpośrednio Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.

Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego, jako jednostka szczebla taktycznego, przeznaczona jest do dowodzenia wydzielonymi siłami Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych oraz Sił Powietrznych przewidzianymi do prowadzenia działań na kierunku morskim w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

COM – DKM dowodzi wydzielonymi siłami MW na morzu, w powietrzu i na lądzie w czasie wykonywania przez nie zadań, jak również koordynuje bieżącą działalność sił podległych Dowództwu Generalnemu RSZ oraz Dowództwu Operacyjnemu RSZ realizujących zadania w strefie odpowiedzialności Dowódcy COM-DKM. Centrum dowodzi także wydzielonymi siłami Dowództwa Generalnego RSZ w ramach zintegrowanego systemu rozpoznania Sił Zbrojnych oraz biorącymi udział w akcjach ratowniczych w polskiej strefie odpowiedzialności SAR oraz współdziała w tym obszarze z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa. COM – DKM kieruje również przedsięwzięciami planistyczno-organizacyjnymi i koordynacyjnymi związanymi z problematyką współdziałania i doradztwa dla żeglugi morskiej. Do zadań COM – DKM należy monitorowanie stanu gotowości sił Marynarki Wojennej podległych Dowódcy Generalnemu RSZ, wydzielonych do stałych i doraźnych zespołów oraz sił NATO, nadzorowanie służb Marynarki Wojennej w zakresie ich gotowości do uruchomienia systemu zarządzania kryzysowego oraz osiągania przez nie gotowości do podjęcia działań, jak również monitorowanie gotowości pododdziałów i oddziałów sił Marynarki Wojennej wyznaczonych do udziału w zapobieganiu skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwaniu. COM – DKM odpowiedzialne jest także za koordynację Systemu Wykrywania Skażeń w stosunku do wszystkich elementów tego systemu zlokalizowanych w strefie odpowiedzialności COM – DKM oraz zbieranie i analizę danych, prognozowanie i dystrybucję prognoz oraz ostrzeżeń hydrometeorologicznych dla jednostek sił morskich i sił sojuszniczych.

Decyzją 117/MON Ministra Obrony Narodowej z 13 czerwca 2017 roku Święto Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego obchodzone jest 2 kwietnia.

źródło: COM-DKM

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY