navy.stoczniowy.pl

twoje źródło informacji

Światowy Dzień Meteorologii 2021

Światowy Dzień Meteorologii jest okazją do zaprezentowania i przybliżenia zagadnień współczesnej meteorologii w środowisku Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, gdzie powyższa problematyka jest częścią procesu dydaktycznego. W dniu 23 marca 2021 r. o godz. 1530 przeprowadzony został z wykorzystaniem akademickiego portalu edukacyjnego wykład na temat „Ocean, nasz klimat i pogoda”, będący tegoroczną myślą przewodnią Światowego Dnia Meteorologii. Wykład miał charakter otwarty i był adresowany do podchorążych naukowego koła meteorologiczno-oceanograficznego METOC, studentów uczących się przedmiotu meteorologia i oceanografia, uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zainteresowanych powyższą problematyką. Wykład przedstawił nauczyciel meteorologii i oceanografii kadm. w st. spocz. dr inż. Czesław DYRCZ.

Tematem tegorocznego Światowego Dnia Meteorologii jest „Ocean, nasz klimat i pogoda”. Kiedy mówimy o pogodzie i klimacie, większości z nas na myśli przychodzi tylko to, co dzieje się w atmosferze. Jednakże to bardzo ograniczony obraz, a pod uwagę należy brać również ocean.

Pokrywając około 70% powierzchni Ziemi, ocean jest głównym czynnikiem wpływającym na światową pogodę i klimat. Odgrywa również kluczową rolę w zmianach klimatu. Ocean jest również głównym motorem światowej gospodarki, przenosząc ponad 90% światowego handlu i utrzymując 40% ludzkości zamieszkującej w promieniu 100 km od wybrzeża. Mając to na uwadze, Krajowe Służby Meteorologiczne i Hydrologiczne oraz naukowcy regularnie monitorują ocean i jego zmiany, modelując jego wpływ na atmosferę i świadcząc różnorodne usługi morskie, w tym wspierając zarządzanie wybrzeżami i bezpieczeństwo życia na morzu. Obecnie rosnące skutki zmiany klimatu sprawiają, że obserwacje oceanów, badania i usługi są bardziej krytyczne niż kiedykolwiek wcześniej.

Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) poprzez tak sformułowany temat skupia się na łączeniu oceanów, klimatu i pogody w ramach Systemu Ziemi. Stanowi to również początek Dekady Nauk o Oceanie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (2021-2030). Dekada pobudza wysiłki zmierzające do wzmożenia nauki o oceanach – poprzez innowacyjne i przełomowe pomysły – jako podstawy informacji wspierających zrównoważony rozwój. WMO, jako wyspecjalizowana agencja ONZ ds. Klimatu, pogody i wody, stara się wspierać zrozumienie nierozerwalnego związku między oceanem, klimatem i pogodą. Pomaga nam to zrozumieć świat, w którym żyjemy, w tym wpływ zmian klimatycznych, oraz pomóc krajom członkowskim we wzmocnieniu ich zdolności do ochrony życia i mienia – zmniejszając ryzyko katastrofy – oraz w utrzymaniu opłacalnych gospodarek.

Światowa Organizacja Meteorologiczna w ramach Międzynarodowego Dnia Meteorologii 2021 zwraca uwagę na tak istotne problemy jak:

  • Wpływ oceanu na kształtowanie pogody i klimatu.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa na morzu i na lądzie.
  • Obserwacja zjawisk i procesów występujących w oceanach.
  • Prognozowanie zmienności klimatu.
  • Ocean i zmiana klimatu.
  • Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych i inne inicjatywy klimatyczne.

Światowy Dzień Meteorologii – ustanowiony został w związku z datą utworzenia 23.03.1950 roku Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO – World Meteorological Organisation). Światowa Organizacja Meteorologiczna – WMO jest kontynuatorką działań Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej (IMO – International Meteorological Organisation), która powstała w 1870 roku. Celem działalności WMO jest zapewnienie każdemu państwu świata dostępu do informacji meteorologicznych, które są niezbędne dla podstawowych potrzeb kraju.

Meteorologia – nauka o atmosferze, jej budowie, właściwościach i zachodzących w niej procesach fizycznych.

Meteorologia morska – zajmuje się badaniem właściwości, procesów i zjawisk fizycznych atmosfery nad morzami i oceanami oraz praw rządzących współoddziaływaniem atmosfery i morza.

źródło: Akademia Marynarki Wojennej

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY