navy.stoczniowy.pl

twoje źródło informacji

STANDARD PRS-ODPOWIEDŹ NA RYZYKO ZAGROŻEŃ EPIDEMICZNYCH

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w wyniku prac zespołu auditorów i ekspertów Pionu Certyfikacji opracowany został nowy, własny standard naszej jednostki certyfikującej pod nazwą: Protection-Reliability-Safety (PRS), czyli Ochrona-Niezawodność-Bezpieczeństwo.

Standard PRS powstał w odpowiedzi na wyraźne zapotrzebowanie organizacji na rozwiązania dla zapanowania w prowadzonej działalności nad zagrożeniami powodowanymi różnego rodzaju chorobami zakaźnymi. W jego opracowaniu wykorzystano m.in obserwacje i doświadczenia organizacji związane z obecną pandemią COVID-19. Jest to pierwszy taki standard, który odpowiada na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa organizacji w sytuacjach zagrożeń epidemicznych.

Standard PRS ma zastosowanie w każdej organizacji, niezależnie od jej rodzaju, formy i specyfiki działalności. Wdrożony Standard pomaga organizacji w prowadzeniu działań profilaktycznych i zapobiegających wystąpieniu zakażeń, m.in. w minimalizowaniu ryzyka zakażeń w chwili wystąpienia stanu wyjątkowego. Stanowi podstawę dla podejmowania inicjatyw potwierdzających zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa własnej organizacji i stron zainteresowanych.

Dla Standardu PRS przygotowany został nowy program certyfikacji. Podobnie jak w przypadku pozostałych norm, spełnienie wymagań Standardu PRS sprawdzane jest w trakcie auditu i potwierdzone zostaje wystawieniem certyfikatu. Organizacja otrzymuje również prawo posługiwania się dedykowanym znakiem certyfikacji poświadczającym wdrożenie Standardu PRS.

Więcej informacji w dedykowanej zakładce Standard PRS.

Zachęcamy wszystkie podmioty gospodarcze do podjęcia działań wzmacniających odporność ich organizacji na ryzyka zakażeń i pozwalających na zachowanie ciągłości działania w chwili wystąpienia zakażeń poprzez wdrożenie i certyfikację Standardu PRS.

Standard PRS udostępniamy zainteresowanym organizacjom i osobom bezpłatnie.

Kontakt z Pionem Certyfikacji na adres dc@prs.pl lub telefonicznie: 58 75 11 273.

źródło: PRS

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY