navy.stoczniowy.pl

twoje źródło informacji

Inauguracja roku szkoleniowego 2021 w 3. Flotylli Okrętów

Autor zdjęcia: Marta Skowrońska/3.FO

We wtorek 5 stycznia br., w 3. Flotylli Okrętów odbyła się inauguracja roku szkoleniowego 2021. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną było to wyjątkowe rozpoczęcie, które odbyło się w formie wideokonferencji.

W noworocznej inauguracji uczestniczyli dowódcy wszystkich jednostek podległych dowódcy 3. Flotylli Okrętów a także kadra kierownicza dowództwa gdyńskiej Flotylli. Kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec, podsumował miniony rok szkoleniowy, podkreślając, że wszystkie postawione przed Flotyllą zadania zostały wykonane, a założone cele osiągnięte. Podziękował całemu stanowi osobowemu jednostek podległych 3. FO za rzetelne podejście do służby oraz godne reprezentowanie wizerunku polskiego marynarza. Życzył także wszelkiej pomyślności w realizacji postawionych celów, wytrwałości w pokonywaniu trudności i przysłowiowego marynarskiego szczęścia w 2021 roku.

W ramach inauguracji roku szkoleniowego, nie zabrakło części dydaktycznej. Przedstawiono główne zamierzenia działalności operacyjnej 3. FO i szkoleniowej w aspekcie programowanych ćwiczeń w 2021 roku. Zaprezentowane zostały również wykłady nt. „Neutralizacja brytyjskiej bomby Tallboy z okresu II Wojny Światowej w Świnoujściu”, „3. Flotylla Okrętów w krajobrazie Gdyni” oraz „Historia Wojskowej Składnicy Tranzystorowej na Westerplatte – fakty i mity”.

W ramach inauguracji nowego roku szkoleniowego na pokładzie okrętu szkolnego ORP Wodnik dowódca 3. Flotylli Okrętów, kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec oraz dyrektor Liceum Służb Mundurowych im. Macieja Płażyńskiego w Pucku, Marek Kuchnowski podpisali porozumienie o współpracy.

Głównymi założeniami porozumienia zawartego na pokładzie okrętu szkolnego ORP Wodnik jest m. in.: współdziałanie w zakresie wychowania patriotycznego młodzieży, umacniania etosu chlubnych tradycji Wojska Polskiego a także popularyzowania w środowisku wojskowym i szkolnym działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej i patriotyczno – obronnej młodzieży.

Podstawą do zawierania tego typu porozumień jest Decyzja Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy Resortu Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

źródło:3.FO/ foto kpt.mar. Anna Sech

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY