navy.stoczniowy.pl

twoje źródło informacji

ERASMUS+ w 3 Flotylli Okrętów

Podchorążowie z Bułgarii, Rumunii i Włoch w ramach wizyty studyjnej odwiedzili 3 Flotyllę Okrętów im. Komandora Bolesława Romanowskiego. Obecnie studiują w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w ramach programu ERASMUS+. Był to kolejny element w ramach szkolenia i poznawania specyfiki oraz przeznaczenia Marynarki Wojennej RP.

Podczas wizyty w 3 Flotylli Okrętów podchorążowie poznali możliwości uderzeniowe fregaty ORP „PUŁASKI” wchodzącej w skład Dywizjonu Okrętów Bojowych, jej przeznaczenie, specyfikę służby oraz codzienne życie na okręcie tej klasy. Kolejnym punktem było zwiedzanie wybranych jednostek pływających w Dywizjonie Okrętów Wsparcia w ramach szkolenia i ratowania życia ma morzu oraz dywizjonie Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej, który odpowiada za zabezpieczenie nawigacyjno-hydrograficzne działań sił Marynarki Wojennej.

Szczególne znaczenie miała wizyta na barkentynie ORP „ISKRA” oraz spotkanie z jej dowódcą. Jednostka od 1982 roku kultywując tradycje swojej przedwojennej poprzedniczki – zabezpiecza proces szkolenia morskiego, w tym rzemiosła żeglarskiego – tzw. „szkoły życia” dla słuchaczy Akademii Marynarki Wojennej.

Ponadto podchorążowie zapoznali się z historią i tradycjami Marynarki Wojennej RP, jej kolebką, jaką jest budynek Komendy Portu Wojennego i motto Marszałka Józefa Piłsudskiego o powołaniu Marynarki Polskiej… Odniesieniem do chlubnych kart Marynarki Wojennej było oddanie hołdu przy obelisku patrona 3. Flotylli Okrętów – kmdr. Bolesława Romanowskiego, wybitnego dowódcy okrętów podwodnych.

Cała wizyta dała możliwość bliższego poznania roli morskiego rodzaju sił zbrojnych oraz jego znaczenia w systemie bezpieczeństwa naszego państwa. Była również punktem odniesienia dla podchorążych do własnych sił morskich, a dla studentów z Włoch reprezentujących Wojska Lądowe – nowym i ciekawym doświadczeniem.

W tym roku 3 Flotylla Okrętów im. komandora Bolesława Romanowskiego obchodzi jubileusz 50. lecia powstania. Flotylla na trwałe wpisała się w krajobraz Gdyni i jednej ze starszych jej dzielnic, jaką jest Oksywie. Ten najsilniejszy uderzeniowy związek taktyczny Marynarki Wojennej pełni również funkcję największego na Wybrzeżu – Garnizonu.

źródło: Akademia Marynarki Wojennej

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY