navy.stoczniowy.pl

twoje źródło informacji

Dowódca STRIKFORNATO i 6. Floty USA z wizytą w Gdyni

W czwartek, 17 czerwca, wizytę w Marynarce Wojennej złożył dowódca STRIKFORNATO, dowódca 6. Floty Stanów Zjednoczonych Vice Admiral Eugene H. Black. Podczas wizyty roboczej w Gdyni, amerykański admirał zapoznał się z osiągnięciami polskich sił morskich w międzynarodowych ćwiczeniach i operacjach morskich.

W Inspektoracie Marynarki Wojennej w Gdyni Vice Admiral Eugene H. Black spotkał się z Inspektorem MW wiceadmirałem Jarosławem Ziemiańskim. Admirałowie rozmawiali na temat roli i kierunków rozwoju flot oraz konieczności dostosowania możliwości operacyjnych do wyzwań, jakie w przyszłości staną przed siłami morskimi. Następnym punktem wizyty było spotkanie z dowódcą Centrum Operacji Morskich/Dowództwa Komponentu Morskiego wiceadmirałem Krzysztofem Jaworskim. Amerykański admirał odwiedził także Akademię Marynarki Wojennej gdzie rozmawiał z rektorem-komendantem kontradmirałem Tomaszem Szubrychtem.

Po zakończonej wizycie w Akademii Marynarki Wojennej, dowódca 6. Floty USA, spotkał się z dowódcą 3. Flotylli Okrętów kontradmirałem Mirosławem Jurkowlaniec. Na spotkaniu w gdyńskiej Flotylli admirałowi zaprezentowano m. in. strukturę i zadania jakie realizuje 3. Flotylla Okrętów oraz rezultaty udziału jednostek 3. FO w międzynarodowych ćwiczeniach i operacjach morskich oraz stałej obecności w Siłach Gotowości NATO. Wizyta Vice Admiral Eugene H. Black związana jest z trwającymi obecnie w akwenie Morza Bałtyckiego międzynarodowymi ćwiczeniami pk. BALTOPS 50.

Dowództwo Morskich Sił Uderzeniowych i Wsparcia NATO – STRIKFORNATO (SFN), to sojusznicze dowództwo NATO, przeznaczone do dowodzenia operacjami sił najwyższej gotowości, w tym głównie morskimi siłami uderzeniowo – ekspedycyjnymi lub siłami desantu morskiego NATO. Jego zadaniem jest udział we wszystkich operacjach NATO zarówno w ramach artykułu V (obrona kolektywna) jak i poza artykułem V (reagowanie w sytuacjach kryzysowych, operacje wsparcia pokoju, itp.) Dowództwo SFN mieści się w Oeiras w Portugalii. Swoje początki miało już w 1952 roku przechodząc następnie kolejne przekształcenia w ramach reorganizacji struktur dowodzenia Sojuszu. W obecnej formie gotowość operacyjną osiągnęło w sierpniu 2006 roku. W jego skład wchodzą Stany Zjednoczone (jako wiodąca nacja), Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Holandia, Hiszpania, Turcja i Wielka Brytania, Polska (od 3 lipca 2007 roku) oraz Portugalia.

źródło: 3.FO/ foto: bsmt Michał Pietrzak

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY