navy.stoczniowy.pl

twoje źródło informacji

Certyfikat Akredytacji Laboratorium – rozszerzony zakres usług badawczych w Gdyni

W grudniu Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej w Gdyni  otrzymał nowy zakres akredytacji przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji. Przeprowadzony z pozytywnym wynikiem audyt  umożliwił nam rozszerzenie zakresu usług badawczych. Jest to związane m.in.  z zakupem nowych stanowisk od firmy EMC Forto w ramach projektu EMC – LabNet.

PCA to krajowa jednostka, która udziela akredytacji jednostkom oceniającym zgodność, sprawuje nad nimi nadzór i prowadzi ich wykaz. Akredytacja PCA świadczy o najwyższej jakości certyfikatów, sprawozdań z badań i raportów kontroli wydawanych przez jednostki badawcze czy inspekcyjne.

Audyt techniczny nowych stanowisk badawczych oraz audyt w zakresie kompetencji i doświadczenia zespołu badaczy wykazał, że nasze działania są prowadzone zgodnie z najlepszymi praktykami. Pozytywna ocena PCA pozwoliła nam na rozszerzenie pakietu świadczonych usług i tym samym sprostać aktualnym oczekiwaniom klientów.

Nowy zakres akredytacji AB 295 Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej pozwala na przeprowadzenie następujących badań:

1) Odporność na zaburzenia małej częstotliwości wg normy PN-EN 61000-4-13:2007+A1:2010+A2:2016-05

2) Odporność na asymetryczne zaburzenia przewodzone w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 150 kHz wg normy  PN-EN 61000-4-16:2016-05

Rozszerzyliśmy także zakres usług laboratoryjnych o  badania wyposażenia elektrycznego do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach zgodnie z normą PN-EN 61326-1:2013-06 w zakresie:

1) Odporności na pole elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 80 MHz do 2,7 GHz (natężenie do 10 V/m),

2) Odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilającego,

3) Odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenerge­tycznej (natężenie do 30 A/m),

4) Odporności na zaburzenia przewodzone (napięcie do 3 V),

5) Odporności na udary napięciowe typu SURGE (napięcie do 2 kV),

6) Odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych (napięcie do 2 kV),

7) Odporności na wyładowania elektrostatyczne (napięcie do 8 kV).

Zakres AB 295 wyd_19

źródło: OBR CTM S.A

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY