navy.stoczniowy.pl

twoje źródło informacji

56 lat 8. Flotylli Obrony Wybrzeża

W swoich strukturach skupia wszystkie siły szeroko rozumianej wojny minowej Marynarki Wojennej RP. Jej okręty co roku uczestniczą w najważniejszych ćwiczeniach krajowych oraz międzynarodowych manewrach zarówno na Bałtyku, jak i poza nim. Regularnie wydziela siły do pełnienia służby w morskim komponencie Sił Odpowiedzi NATO. Dzisiaj, 29 kwietnia, świnoujska 8. Flotylla Obrony Wybrzeża obchodzi 56. rocznicę utworzenia.

Świnoujska flotylla powstała na mocy rozkazu z 29 kwietnia 1965 roku. Wraz z przeformowaniem Bazy Marynarki Wojennej w 8. Flotyllę Obrony Wybrzeża utworzona została również Komenda Portu Wojennego Świnoujście. „Dzisiejsza rocznica jest kolejną okazją uczczenia dotychczasowych osiągnięć flotylli, kultywowania jej chlubnych marynarskich tradycji, a także wspomnienia tych, którzy na przestrzeni minionych lat ją tworzyli, przystosowywali do nowych wyzwań i współczesnych zadań, w jej szeregach służyli i dla niej pracowali. Jest to odpowiednia chwila, aby wyrazić podziękowanie i uznanie dla dokonań wielu marynarskich pokoleń. Dziękując za dotychczasowe dokonania, życzę wszystkim wielu satysfakcji, dalszych osiągnięć w służbie i pracy na morzu oraz wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym.” – tymi słowami podziękował wszystkim służącym i pracującym w 8.FOW dowódca komandor Włodzimierz Kułagin. 

Ze względu na obowiązujący stan epidemii i rozprzestrzenianie się koronawirusa, a przede wszystkim mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo uroczystości rocznicowe nie odbyły się w tradycyjny, marynarski sposób, a wszystkie oficjalne obchody święta flotylli zostały odwołane. Z okazji święta flotylli dowódca komandor Włodzimierz Kułagin wraz z dowódcami świnoujskich jednostek wojskowych złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem „Tym Którzy Przywrócili Pomorze Macierzy”. Na wszystkich okrętach flotylli stacjonujących w portach wojennych w Świnoujściu i Gdyni podniesiona została wielka gala banderowa, a po zachodzie słońca rozpocznie się iluminacja gali świetlnej. Dzisiejsze święto to także doskonała okazja do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy 8. Flotyllą Obrony Wybrzeża, a Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie,  reprezentowanym przez dyrektor szkoły Panią Jadwigę Jaworską. Porozumienie zawarte zostało w celu wspólnego działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży. Służyć ma integracji środowiska żołnierskiego i uczniów szkoły w warunkach profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, a także upowszechnianiu wiedzy na temat dziedzictwa oręża polskiego ze szczególnym uwzględnieniem Marynarki Wojennej. *** W 2021 roku 8. Flotylla Obrony Wybrzeża obchodzi 56-lecie swojego istnienia. W tym czasie zachodziły w niej znaczące zmiany organizacyjne, jej okręty przebyły setki tysięcy mil morskich, brały udział największych manewrach polskiej Marynarki Wojennej oraz Państw NATO, a także misjach zagranicznych. Aktualnie trzon sił okrętowych flotylli stanowią okręty transportowo – minowe, trałowce, niszczyciele min oraz okręt dowodzenia siłami obrony przeciwminowej ORP „Kontradmirał X. Czernicki”. Okręty stacjonują w Porcie Wojennym w Świnoujściu i Gdyni. W 8. Flotylli Obrony Wybrzeża służy blisko 2 tysiące marynarzy. Do jej zadań należy między innymi: obrona polskich obszarów morskich oraz udział w obronie wybrzeża morskiego. 

8.FOW w swojej strukturze skupia wszystkie siły Marynarki Wojennej RP przeznaczone do szeroko rozumianej wojny minowej. Dwa dywizjony trałowców posiadające w swoim składzie 17 trałowców i 2 niszczyciele min zabezpieczają zadania MW w obszarze zwalczania zagrożeń na morzu. Załogi okrętów co roku udowadniają swoje doskonałe wyszkolenie w prowadzeniu działań minowych i przeciwminowych podczas licznych międzynarodowych ćwiczeń m.in.: Baltops, Northern Coasts, Open Spirit czy Squadex. Oficerowie dywizjonów zapraszani są na ćwiczenia dowódczo-sztabowe oraz do międzynarodowych grup eksperckich np. Dynamic Move, Spanish Minex, Sea Breeze, Breeze z zakresu planowania i prowadzenia operacji przeciwminowych na poziomie taktycznym, a także dowodzenia międzynarodowymi zespołami okrętów składającymi się z okrętów obrony przeciwminowej (OPM) różnych klas. Okręty Flotylli zapewniają również możliwość transportu drogą morską wojsk i sprzętu technicznego. Łącznie 5 okrętów może jednorazowo przerzucić w rejon działania komponent Wojsk Lądowych w sile batalionu złożonego z 500 żołnierzy oraz 40 jednostek sprzętu np. KTO Rosomak. Transport żołnierzy i techniki wojskowej na polskich okrętach to doskonały przykład na łączenie i wykorzystywanie wspólnych zdolności bojowych. W skład Flotylli wchodzą także dwie jednostki brzegowe realizujące zadania bojowego zabezpieczenia działań, stacjonujące w Dziwnowie. Zadania inżynieryjno – saperskie realizuje 8. Kołobrzeski Batalion Saperów MW z funkcjonującym w jego składzie pododdziałem chemicznym oraz Patrolem Saperskim, natomiast obronę przeciwlotniczą siłom Flotylli zapewnia 8. Dywizjon Przeciwlotniczy. Zabezpieczenie logistyczne sił okrętowych i brzegowych realizowane jest w oparciu o Komendę Portu Wojennego Świnoujście.

źródło: 8.FOW

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY